Filmland.sk

ÚvodObchodné podmienky Filmland.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY FILMLAND.sk

 • Ako objednávať
 • Spôsob platby za tovar
 • Zľavy z ceny
 • Spôsob dodania tovaru
 • Dodacia lehota
 • Cenník poštovného a balného
 • Kontaktné a bankové údaje
 • Doprava a sklad
 • Storno objednávky
 • Záruka za tovar
 • Reklamácie
 • Zákony, predpisy a ochrana osobných údajov
Ako objednávať:
• V internetovom obchode FILMLAND.sk môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:
 1. Ako registrovaný zákazník
 2. Ako neregistrovaný zákazník
 3. E-mailom, zaslaným na filmland@filmland.sk
 4. Telefonicky na 0948 266 648 (0948 - AMONIT)
• Objednávka obsahuje povinné položky (označené *), ktoré je potrebné vyplniť, inak sa objednávka nemôže zrealizovať.
• Ak dodacia a fakturačná adresa nie je rovnaká, je potrebné v objednávke tieto adresy presne vypísať.
• Všetky prijaté objednávky od zákazníkov sú považované za záväzné.
• Po prijatí objednávky je zákazník informovaný mailovou správou, príp. aj formou SMS.
• Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene však zákazníka budeme informovať vopred.
Spôsob platby za tovar:
 1. Poštovou šekovou poukážkou.
 2. Na faktúru so splatnosťou 14 dní pre zmluvných zákazníkov.
 3. Platbou vopred na účet.
 4. Platbou pri prevzatí tovaru (na dobierku).
Pri platbe vopred bude tovar rezervovaný. Zabalený a zaslaný však bude až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
Pri úhrade dobierkou bude tovar zaslaný ihneď po skompletizovaní objednaného tovaru v sklade.
• Ku každej zásielke priloží predávajúci faktúru za tovar ako účtovný doklad.
Zľavy z ceny:
• Pri objednávke nad 100 EUR – náklady na poštovné pri doručení na Slovensku zadarmo.
Spôsob dodania tovaru:
Poštou - doručenie Slovenskou poštou na adresu zákazníka
Kuriérnou službou – doručenie priamo na adresu zákazníka, prípadne na adresu, ktorú uvedie v objednávke.
Osobné prevzatie - bolo zrušené k 5.10.2014
• V prípade objednávky na dobierku je zákazník povinný tovar prevziať a zaplatiť. Ak tak neurobí, je povinný predávajúcemu uhradiť vzniknutú škodu a to všetky dopravné a súvisiace náklady.
• Vyhradzujeme si právo na zmenu dopravných nákladov v prípade neštandardných zásielok alebo dodacích podmienok. Cenu dopravy v tomto prípade oznámime zákazníkovi pred dodaním.
Dodacia lehota:
• Objednaný tovar bude dodaný obvykle do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu.
• O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, príp. SMS.
• Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a pošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke, ak sa nedohodne inak.
• Ak však tovar nemáme v čase objednávky na sklade, termín dodania sa môže predĺžiť, maximálne však na 7 až 30 dní od prijatia platby, či prijatia objednávky na dobierku.
• O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia.
• Ak nedokážeme vybaviť objednávku do 30 dní, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar.
• V prípade, že do 2 dní od obdržania informácie o tom, že bol tovar zaslaný, zákazník tovar neobdrží, mal by nás na to upozorniť telefonicky 0948 266 648 (0948 - AMONIT) alebo e-mailom: filmland@filmland.sk.
Cenník poštovného a balného:

TYP DODANIA TOVARU
DORUČENIE (S DPH)
BALNÉ (S DPH)
Slovenská republika    
Na dobierku cez Slovenskú poštu - platba až pri prijatí zásielky, pri objednávke nad 100 € ZADARMO 2,99 EUR 0,00 EUR
     
Doporučená zásielka cez Slovenskú poštu - platba vopred, pri objednávke nad 100 € ZADARMO 1,99 EUR 0,00 EUR
     
Doručenie kuriérnou službou k Vám domov - platba vopred 4,39 EUR 0,00 EUR
     
Doručenie kuriérnou službou na dobierku - platba až pri prijatí zásielky 4,99 EUR 0,00 EUR
     
Európska únia    
Zásielka 1.triedy cez poštu - platba vopred 10,00 EUR 0,00 EUR

* Uvedené ceny sú s DPH

 

PREVZATIE TOVARU V SKLADE

Osobné prevzatie bolo k 5.10.2014 zrušené, tovar posielame poštou alebo kuriérom.

• Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny poštovného a balného v prípade zmien cenníka služieb alebo podmienok dodania služby.
Kontaktné a bankové údaje:
Kontaktné údaje:
AMONIT s. r. o.
• Sídlo spoločnosti: Hlavná 83/41, 925 28 Pusté Úľany
• Registrácia: Okresný súd Bratislava I., vložka č.: 29413/T, oddiel: Sro
• IČO: 43983278
• DIČ: 2022540322
• IČ DPH: SK2022540322

Bankové spojenie:
• Bankové spojenie na Slovensku: 
• Tatra banka a.s. Bratislava
• Číslo účtu: 2627029893 / 1100
• SWIFT Banky: TATRSKBX
• IBAN: SK42 1100 0000 0026 2702 9893

• WEB stránka: www.filmland.sk
• E-mail: filmland@filmland.sk
• Telefón: 0948 266 648 (0948 - AMONIT)
• Variabilný symbol platby je číslo objednávky
Storno objednávky:
• Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky +421 (0) 948 266 648 alebo e-mailom: amonit@amonit.sk
• V zmysle zákona § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy.
• Bez uvedenia dôvodu nieje možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený.
Záruka za tovar:
• Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, určená zákonom 24 mesiacov odo dňa nákupu. Záruka zaniká, ak bol tovar mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.
• Predávajúci neručí za dodržanie dodacieho termínu v prípade zavinenia zo strany prepravnej spoločnosti.
• Predávajúci neručí za prípadné nedodanie tovaru, ktoré bolo zapríčinené vinou výrobcu (distributéra) tovaru vinou nepredvídateľných okolností.
• Pri reklamácii musí zákazník spolu s reklamovaným tovarom predložiť aj kópiu faktúry od AMONIT s.r.o.
• Reklamáciu musí zákazník predložiť výhradne písomne.
• Reklamácia musí obsahovať presný popis závady.
• Telefonicky mu môžu byť poskytnuté iba informácie o spôsobe predloženia reklamácie a to v pracovných dňoch od 14.00 do 20.00 hod.
• K reklamácii sa vyjadríme najneskôr do 30 dní.
• Reklamovaný tovar je potrebné dodať na adresu: AMONIT s.r.o., Hlavná 83/41, 92528 Pusté Úľany
• Oprávnená reklamácia bude vybavená formou výmenou tovaru za rovnaký alebo za iný v rovnakej hodnote, pripadne vrátením ceny.
Zákony, predpisy a ochrana osobných údajov:
• Zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
• Ochrana osobných údajov: Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.
• Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
• Údaje obsiahnuté v objednávke budú použité na kontaktovanie zákazníkov a marketingové účely.
• Pri registrácii sa môže zákazník rozhodnúť, či súhlasí s prijímaním informácií mailom alebo formou SMS od spoločnosti AMONIT s.r.o.
• Ak si zákazník rozmyslí, že nechce dostávať mailové správy stačí ak sa mailovou správou odhlási z databáze a ďalšie správy už neobdrží.
• Prevádzkovateľ týmto informuje používateľov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči používateľom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže používateľ kontaktovať aj prevádzkovateľa e-mailom.